header-ru

АПОСТИЛЬ НА ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Путь на сайте

Зразки оформлення освітніх документів

Обов’язкові реквізити для довідок та архівних довідок:

 • фірмовий бланк навчального закладу;
 • вихідний номер;
 • дата видачі;
 • назва документу;
 • посада та ПІБ особи, яка підписала документ;
 • підпис ректора (директора) або проректора;
 • гербова печатка навчального закладу.

            Орієнтовний зразок оформлення довідок та архівних довідок

 

ФІРМОВИЙ БЛАНК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

         _______________(адреса, телефон, факс, електронна адреса)__________________

 

 

       Вих. № _____________ від ___________р.

 

 

 

Архівна довідка

 

 

            Видана Іванову Івану Івановичу в тому, що він дійсно навчався з 01.09.2004р. по 30.06.2009р. за спеціальністю «Менеджмент» денної форми навчання Національного університету та 30 червня 2009 року отримав диплом спеціаліста АА № 12345678.

Вищезазначений документ надає право на здійснення професійної діяльності та право вступу до магістратури або аспірантури.

            Довідка видана для надання за місцем вимоги.

 

 

 

              Ректор                _________________________              Прізвище, ім’я, по батькові

                                                    (підпис)

                                              

                                              М.П.

 

Зверніть увагу, що академічна довідка має бути оформлена на бланку державного зразка згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 193 "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка" та Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 525 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки".

Таким чином, орієнтовний зразок оформлення довідок та архівних довідок не застосовується для академічних довідок.

Обов’язкові реквізити для навчальних планів, навчальних програм та витягів з них:

 • фірмовий бланк;
 • вихідний номер;
 • дата видачі;
 • назва документу;
 • посада та ПІБ особи, яка підписала документ;
 • підпис ректора (директора) або проректора;
 • гербова печатка навчального закладу.

Орієнтовний зразок оформлення навчальних планів, навчальних програм та витягів з них

 

ФІРМОВИЙ БЛАНК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

          _______________(адреса, телефон, факс, електронна адреса)__________________

 

 

       Вих. № _____________ від ___________р.

 

 

                                                                           Затверджую:

                                                                           Ректор (перший проректор, проректор)

                                                                           Національного університету

                                                                            _____________  ПІБ

                                                                  

                                                                                 М.П.

 

 

Витяг з навчального плану

зі спеціальності «Фармація»

за якими Петров Петро Петрович

здобув кваліфікацію провізора

диплом ВВ № 98765432 від 15 липня 1991 року

 

          

 

 

                                                                     Харків-2013р.

 

Вимоги до оформлення документів відповідають:

 1. Типовій інструкції з діловодства;
 2. Закону України «Про засади державної мовної політики»;
 3. Національному стандарту України (Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003), затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 року № 55, який установлює вимоги до бланків та оформлювання документів,  які обов’язково повинні бути оформлені на фірмових бланках навчальних закладів, мати вихідні номери та дати, містити в собі назви документів, підписи та відбитки печаток;
 4. Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затвердженій Наказом Державного комітету архівів України Міністерства закордонних справ України від 11 червня 2001 року № 116/53.

АПОСТИЛЬ ДЛЯ ВУЗОВ

Централизованная подача документов представителями заведений высшего образования (ЗВО) в условиях карантина и после его завершения (письмо МОН)

Высшее учебное заведение, с учетом сроков пребывания иностранца в Украине на законных основаниях, подает документы об образовании иностранцев для проставления апостиля в Министерство образования и науки Украины, для легализации - в Министерство иностранных дел Украины.

Легализация документов об образовании и проставления на них апостиля осуществляется представителем учебного заведения в год выдачи документов об образовании в такой последовательности: сначала проставления апостиля, затем - легализация.

Обратите, пожалуйста, внимание!

В пакет документов вуз добавляет письма-ходатайства на проставление апостиля и осуществления легализации. Письма оформляются на фирменном бланке учебного заведения за подписью ректора (проректора) и заверенном гербовой печатью. В письмах от высших учебных заведений указывается перечень документов об образовании (ФИО владельца, название, серия и номер документа об образовании, номер свидетельства о признании документа о предыдущем образовании, страна, для которой проставляется апостиль или штамп легализации), а также информация о подписанте документов об образовании (должность, фамилия и инициалы).

Для учебных заведений медицинского и фармацевтического профиля на письме от вуза нужно дополнительно получить визу директора Центра международных программ МОЗ Украины Фисуна Юрия Ивановича (по адресу: Киев, ул. Дорогожицкая, 9, тел. Для справок (044) 205-48-09, Национальная медицинская академия последипломного образования им. Шупика). Документы об образовании других учебных заведений проверяются по содержанию и оформлению в управлении международного сотрудничества и европейской интеграции МОН (пр. Победы, 10, тел. Для справок (044) 481-32-79), контактное лицо - Федоткина Ольга Ивановна.

Предлагаем образцы писем от вуза для проставления апостиля и легализации образовательных документов иностранных студентов.

Для подачи документов необходимо заполнить электронную заявку на личную подачу документов в персональном кабинете. Просим предварительно согласовать день визита представителей вузов по телефонам: (044) 484-64-45, (044) 484-64-95 для удобства и оперативной обработки документов.

За дополнительной информацией обращайтесь в Министерство образования и науки Украины по контактному телефону (044) 481-32-79, а также в Национальный центр академической мобильности: e-mail - Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , тел. (044) 484-64-45.

Описание документов о высшем образовании (научные степени) государственного образца и приложений к ним, академической справки

ПАКЕТ ДЛЯ ICAS Canada

Наш Центр осуществляет верификацию документов об образовании для ICAS Канады. Вы можете заказать формирование пакета во время личного приема в нашем Центре или подать заявку дистанционно (без визита в офис).

С процедурой подачи документов в ICAS Канады для Украины можно ознакомиться на сайте организации.

В пакет для ICAS Канади входит:

 1. Форма ICAS Канада (Official Records Request Form), которая заполняется на каждый документ, присвающий уровень образования (аттестат, диплом, свидетельство и т.д.). Заполните верхнюю часть этой формы и обязательно укажите регистрационный номер в ICAS Канада.
 2. Копии Ваших документов об образовании вместе с приложениями к ним (или аналогичными документами, содержащими перечень пройденных дисциплин с указанием часов).
 3. Копия документа с переводом, подтверждающий смену фамилии (для случаев, если документы об образовании выданы на другую фамилию).

По Вашему желанию в пакет могут быть включены переводы образовательных документов на английский или французский язык. Для этого Вы можете предоставить нотариально заверенный перевод.

Порядок формирования пакета:

 1. Вы подаете нам (или высылаете в случае дистанционной подачи) форму(-ы) ICAS Канада (Official Records Request Form), копии образовательных документов, переводы (если нужно) и копию документа с переводом, подтверждающего смену фамилии (если нужно).
 2. Осуществляем проверку факта Вашего обучения и выдачи документов. Заполняем нижнюю часть аппликационной формы, заверяем печатью.
 3. Формируем пакет, заверяем его печатями. В таком виде пакет отправляется с нашего адреса на адрес офиса ICAS Канада.

Срок подготовки пакета – до 30 рабочих дней в зависимости от типа документов.

Для заказа оформления пакета для WES Канада обратитесь в приемные часы или оформите заявку на дистанционную подачу документов.

Внимание! Центр осуществляет только верификацию документов, оформление пакета и организовывает его отправку в полном соответствии требованиям ICAS Канады. Центр не имеет влияние на процедуру рассмотрения Ваших документов в ICAS Канада и не несет ответственность за результат процедуры признания.

"НЕТ" КОРРУПЦИИ

Дорогие посетители!

Коллектив и руководство нашего Центра пытается максимально упростить процесс обслуживания и сделать его удобным для Вас. Просим обратить внимание на несколько принципиальных для нас моментов.

Ми не принимаем взятки и презенты

Выражаем большую просьбу не пытаться предлагать нашим специалистам  любые взятки и презенты. Каждый наш специалист имеет четкие инструкции на такие случаи: вызов руководства, службы охраны и полиции. Пожалуйста, не обижайте нас и не подводите под криминальную ответственность ни себя, ни нашего сотрудника. Все наши услуги перечислены в прайсе, а их результат не зависит от «заинтересованности» нашего специалиста. Мы гордимся тем, что за время нашей работы с 2009 года ни один клиент не может сказать, что он давал взятку для решения вопроса в нашем Центре. Если у Вас возникло подозрение, что от Вас ожидают дополнительного «вознаграждения», обязательно требуйте встречу с начальником отдела и директором Центра.

Мы искренне благодарны за все Ваши устные и письменные слова благодарности, они очень важны для нас. Благодарность, как и жалобу или замечание, Вы можете оставить в книге отзывов в нашем офисе, выслать на адрес нашего Центра – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , или на адрес Министерства образования и науки Украины, в сфере управления которого мы работаем – Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Также мы благодарны за Ваши отзывы на форумах и в социальных сетях. Это лучшее и единственное возможное вознаграждение для нас, воодушевляющее на дальнейшую работу и помощь Вам.

Мы не отказываем в оказании услуг безосновательно

Подчеркиваем, что каждый наш сотрудник не имеет права отказать Вам в приеме документов, если они подлежат проставлению апостиля. Отказ в приеме документов или в проставлении апостиля объясняется исключительно тем, что документ не подлежит этой процедуре. Кроме соблюдения требований нормативно-правовых актов нашими специалистами, корректное оформление документов — тоже в Ваших интересах. Если ошибки и нарушения в оформлении документов будут замечены иностранным учреждением, для которого Вы готовите документы, Вы можете получить отказ. В таком случае исправление ситуации для Вас будет намного сложнее и потянет за собой дополнительные траты.

Мы не отказываем в приеме документов старого образца, если они оформлены по нормам, действующим на дату их выдачи. В таких случаях, невзирая на все трудности, мы стараемся получить всю необходимую информацию своими силами, в т.ч. найти информацию о реорганизованных и расформированных учебных заведениях, истребовать информацию из архивных учреждений и так далее.

В случае отказа наши специалисты всегда исчерпывающе информируют о его причинах, о ходе рассмотрения документов и способах исправления ситуации. Единственный безальтернативный вариант – это фальшивые и измененные документы, они изымаются и передаются в правоохранительные органы. По Вашему письменному обращению обязательно предоставляется официальный ответ.

Только официальная оплата услуг

Наш Центр не является бюджетным учреждением и не получает финансирование или компенсации за счет средств государственного бюджета Украины. Все траты на предоставление Вам услуг финансируются исключительно за счет поступлений от наших дополнительных сервисов. Поэтому мы со своей стороны заинтересованы максимально расширить спектр наших услуг, что позволит клиентам найти простое решение своей проблемы, в том числе в нестандартных и сложных случаях. Оплата наших услуг всегда осуществляется одним из таких способов: через кассовый аппарат в нашем офисе, по квитанции в банке, через систему электронных платежей или по инвойсу в случае оплаты из-за рубежа. Любые другие формы оплаты невозможны.

Кроме того, подчеркиваем, что Вы можете подать документы для проставления апостиля, оплатив только государственную пошлину в общий фонд госбюджета Украины в размере 51 грн для физлиц или 85 грн для юридических лиц. В этом случае Ваши документы будут обязательно обработаны в несрочном режиме в порядке общей очереди. Вы также, как и другие клиенты, сможете отслеживать статус обработки документов в Вашем Персональном кабинете и получите sms-сообщение о готовности Вашего заказа.

Мы не создаем искусственные очереди

На протяжении учебного года, с сентября по май, Вы гарантировано можете подать документы в приемные дни и часы, подав Вашу заявку за 30–40 минут до окончания приема. Очереди в этот период в нашем Центре, в зависимости от дня недели, или отсутствуют, или небольшие. Также напоминаем, что Вы можете забронировать дату и время визита, заполнив заявку на подачу с визитом в Персональном кабинете. Так Вы не будете тратить время на ожидание в очереди.

Сезонная нагрузка приходится на июнь–июль. В этот период все учебные заведения Украины выдают документы об образовании, а в учебных заведениях за границей начинается вступительная кампания. По этим причинам нагрузка на Центр и количество поданных документов увеличивается в 10 раз, а в определенные дни – в 20 раз сравнительно с другими периодами. Мы принимаем все возможные меры, чтобы увеличить «пропускную способность» в эти два месяца. Но полностью нивелировать этот пик и сделать его незаметным для Вас невозможно. В этот период по объективным причинам возможны очереди. Также ощутимая нагрузка в мае и августе.

Если Вы планируете отъезд за границу и готовите документы уже, не откладывайте их подачу на летний период.

Мы не работаем «с бумажками», мы работаем с людьми

Мы понимаем, что за каждым документом, за каждым обращением стоит человек с его планами, мечтами и ожиданиями. Поэтому, если это в наших силах, мы всегда идем Вам навстречу и пытаемся помочь любым способом. Мы помогаем, даже когда Вы об этом и не догадываетесь, отвечая на все запросы касательно Ваших документов от иностранных организаций по признанию, посольств и работодателей. Мы не относимся к своей работе формально, «перекладывая бумажки с места на место». Мы радуемся, когда Вы довольны нашей работой, мы волнуемся, когда Вы недовольны. Для нас Ваши обоснованные замечания – это призыв к действию и возможность совершенствоваться.

Со своей стороны, просим уважительного отношения к нашим сотрудникам!

С уважением,
руководство Центра

ПАКЕТ ДЛЯ WES USA

Наш Центр осуществляет верификацию документов об образовании для WES USA.

С 02.06.2020 передача пакета документов в WES USA осуществляется нашим Центром в электронном виде через защищенный протокол передачи файлов. Такой формат передачи документов значительно ускоряет процесс рассмотрения дел заявителей, обращающихся для признания их квалификаций, полученных на территории Украины.

Во время формирования пакета для WES наши специалисты ориентируются исключительно на требования WES. С процедурой подачи документов в WES USA для Украины и требованиями к наполнению пакета Вы можете ознакомиться на сайте организации. Информацию относительно корректного заполнения верхней части (А) аппликационной формы и выбора (перечня) документов для формирования пакета WES (например: необходим ли аттестат о среднем образовании, диплом бакалавра, архивная справка и т.д.) узнавайте непосредственно в WES на их сайте в окошке «Have a Question?».

Вы можете заказать формирование пакета для WES во время личного приема в нашем Центре или подать заявку дистанционно (без визита в офис).

В пакет для WES USA входят:

 1. Аппликационная форма WES USA (Academic Records Request Form), которая заполняется на каждый документ, который присваивает образовательный уровень или степень (аттестат, диплом, свидетельство и т.д.). Аппликационная форма становится доступной для загрузки после регистрации на сайте WES USA. Владелец документов заполняет в электронном виде или вручную таблицу части «А» данной аппликационной формы и обязательно указывает регистрационный номер в WES (Reference #), ставит собственную подпись и дату заполнения в соответствующих полях.
 2. Копии апостилированных документов об образовании вместе с приложениями к ним, заверенные печатью нашего Центра.

Порядок формирования пакета:

 1. Вы подаете нам (или присылаете в случае дистанционной подачи) аппликационные формы и оригиналы образовательных документов.
 2. Если Ваши образовательные документы не были заверены апостилем МОН ранее, необходимо заказать апостиль (стоимость этой услуги и сроки рассчитываются отдельно).
 3. После проверки факта Вашего обучения и выдачи документов наш специалист заполняет нижнюю часть «В» аппликационной формы, заверяет копии Ваших образовательных документов. Далее пакет документов в электронной форме передается в WES через защищенный протокол передачи файлов.

Переводы образовательных документов не входят в пакет, который формируется нашим Центром! Вы отправляете их в WES USA самостоятельно.

Оригиналы образовательных документов Вы можете получить в нашем офисе (в соответствии с графиком выдачи) или, в случае дистанционной подачи или заказа организации курьерской доставки, мы отправим их на указанный Вами адрес.

Срок подготовки пакета - 10 рабочих дней. Стоимость и сроки проставления апостиля и отправки оригиналов не входят в стоимость и сроки подготовки пакета для WES. Со стоимостью услуг Вы можете ознакомиться на соответствующей странице сайта.

Внимание! Центр осуществляет только верификацию документов, оформление пакета в соответствии с требованиями WES USA и отправляет его в WES. Центр не имеет влияния на процедуру рассмотрения Ваших документов в WES USA и не несет ответственность за результаты процедуры признания.