header-ua

АПОСТИЛЬ НА ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВIТУ

Путь на сайте

ВИПАДКИ ВІДМОВИ

У проставленні апостиля відмовляється, якщо:

  • до повноважень Міністерства освіти і науки України не входить проставлення апостиля на цьому документі;

  • документ призначається для використання в країні, яка не приєдналась до Конвенції або є учасницею Гаазької Конвенції, але висловила заперечення проти приєднання України відповідно до статті 12 Конвенції;

  • текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження;

  • документ написаний чи підписаний олівцем, отриманий через засоби факсимільного зв’язку;

  • у документі є незастережні виправлення або дописки;

  • документ, а саме: архівна довідка, навчальний план, довідка не містить підпису ректора або проректора чи не завірений гербовою печаткою;

  • якщо Міністерству освіти і науки України не вдалося отримати зразки відповідних підписів, відбитків печаток та/або штампів, підтвердити факт видачі документа про освіту;

  • якщо підпис на документі не відповідає зазначеним посаді, прізвищу, імені, по-батькові керівника навчального закладу чи установи.