header-ua

АПОСТИЛЬ НА ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВIТУ

Путь на сайте

Неналежне оформлення дипломів та необхідність їх заміни

Шановні керівники вищих навчальних закладів, останнім часом збільшилася кількість звернень громадян щодо оформлення для міжнародного обігу дипломів 2015-2016 років видачі, що не відповідають державному зразку та вимогам нормативно-правових актів. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що такі документи не підлягають засвідченню їх апостилем МОН та консульській легалізації Міністерства закордонних справ України для виводу документа у міжнародний обіг. Такі документи повинні бути замінені за зверненням їх власника або повноваженого ним представника вищого навчального закладу у найкоротший термін.

Для того, щоб документ підлягав проставленню апостиля та консульській легалізації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03. 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» та наказу Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки») він повинен містити:

  • найменування посади;
  • підпис, засвідчений печаткою («мокрою» печаткою);
  • прізвище та ініціали керівника або іншої уповноваженої особи ВНЗ (наукової установи).

Друкування зображення печатки та підпису уповноваженої особи поліграфічним способом на документах про освіту НЕ допускається.

Варто звернути увагу, що посада, прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи, зазначені в документі про освіту мають відповідати посаді, прізвищу та ініціалам особи, яка фактично підписала документ про освіту. Наголошуємо на необхідності внесення документів про освіту до реєстру.

Дотримання усіх вимог оформлення документів про освіту, полегшує і прискорює процес проставлення апостиля та консульської легалізації.

Офіційний лист МОН «Щодо неналежного оформлення у 2015-2016 роках дипломів та необхідності їх заміни» додається.

Також просимо ВНЗ обов’язково звернути увагу на "Опис документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, академічної довідки", який необхідно враховувати  під час замовлення бланків документів та підготовки їх до видачі.